CHRÁNÍME NAŠE STAVBY PŘED VLHKOSTÍ

19. 3. 2022

Do našich montovaných staveb v základu instalujeme unikátní systém kontinuálního sledování vlhkosti v konstrukci, který upozorňuje nejen na úniky vody, ale zároveň informuje o stavu vlhkosti konstrukčních prvků domu.

Chráníme vaše zdraví

Žádné houby nebo plísně, identifikujeme problém dříve, než dojde k trvalému poškození dřeva a vzniku hniloby. Zdravé prostředí vašeho domova je naše priorita.

Chráníme vaši investici

Maximalizujeme životnost vašeho domu. Včas odhalíme úniky vody nebo zvýšenou vlhkost, předejdeme pozdějším rozsáhlým opravám.

U novostaveb se provádí monitorování rizikových oblastí jako je koupelna, WC, kuchyň, technická místnost a podlahové topení za účelem rychlé detekce úniku vody do konstrukce.

Ve panelových stěnách se sleduje potenciální akumulace vlhkosti v konstrukci, dlouhodobého zdraví podlah, stěn, stropů i krovů.

Systém detekuje problémy vyplývající z celé řady příčin:

  • náhodné úniky způsobené uživateli domů,
  • netěsnosti způsobené poruchami zařízení, jako jsou kotle, prasklé potrubí, vady materiálu atd.,
  • úniky z odpadního systému v důsledku špatného zpracování,
  • mechanické poškození rozvodů vody a odpadů např. navrtáním
    nebo následnou manipulací apod.,
  • kondenzace vlhkosti na tepelných mostech konstrukce,
  • akumulace vlhkosti z nedostatečného větrání nebo ze spodní vody,
  • zatékání z exteriéru způsobené porušenou nebo jinak degradovanou hydroizolací,
  • únava materiálu a vznik prasklin ve sprchových koutech.

Kombinace několika typů senzorů, centrální jednotky pro zpracování dat, zpracování a interpretaci dat v cloudu a systém hlášení klientovi zajistí, že bude vlhkost v celém domě pod kontrolou.

YUMONT | CLT stavby & dřevostavby