Technologie

PANELOVÁ KONSTRUKCE

Montované stavby jsou vyrobeny z prefabrikovaných panelů, jejichž základní konstrukcí je dřevo.  Další materiály používané při výrobě panelů jsou izolační materiály (minerální vlna / dřevovláknitá vlna), deskové materiály (OSB, QSB, dřevovláknité desky Pavatex, fermacell, sádrokarton), parobrzdy a pojící činidla. Montované domy jsou stavby, které nejsou vyráběny na stavbě, ale díly jsou vyráběny v továrně ve formě panelů nebo modulů a poté jsou přepravovány na staveniště.

Montáž panelů se provádí na plně automatických stolech. Systém těchto stolů pracuje na principu dvou navazujících procesů. První část zahrnuje skládání rámu – konstrukce a zavírání jedné strany konstrukčním obložením. Druhá část spočívá v přendání montované konstrukce na opačnou stranu stolu (hydraulickými zvedáky), kde je panel vyplněn tepelně izolačním materiálem a poté je druhá strana uzavřena znovu konstrukčním obložením. V tomto procesu se také provádí instalace parobrzdy (fólia) a kabelových chrániček, kterými se později protahují kabely pro elektrické instalace.

Takto připravené díly domu jsou pak jeřábem přepraveny do části výroby, kde jsou aplikované otvorové výplně (okna a dveře) a fasádní souvrství. Dřevěný rám spolu s konstrukčním nátěrem zajišťuje statickou stabilitu a odolnost budoucího objektu. Tepelně izolační vrstva poskytuje pozitivní tepelné vlastnosti objektu. Interiérové části panelů jsou po smontování upraveny vnitřní omítkou a dokončeny finálním nátěrem podle přání zákazníka. Vykládkou prefabrikovaných dílců na stavbě je současně zahájena i montáž.

Jednotlivé moduly jsou přímo z nákladního vozu umisťovány na svá místa na základech, které jsou určeny montážním plánem. Montované domy jsou vyráběny v uzavřených halách, kde se eliminují povětrnostní a klimatické problémy a tím neovlivňují rychlost a kvalitu výstavby. Tímto je možné dodržet záruky, kvality a dodací termín. Nízká citlivost materiálu na teplotní změny, možnosti montáže a rozmístění konstrukce staví dřevo jako materiál pro stavbu na stejnou úroveň s ostatními stavebními materiály.