Kvalita

Základní konstrukce montovaného domu má součinitel prostupu tepla konstrukcí U=0,12 Wm-2K-1. Konstrukce odpovídá standardu pasivních domů (kategorie A) – domy se spotřebou 15 kWh/m² ročně a méně. Od roku 2020 musí každý nově postavený dům splňovat tento pasivní energetický limit.

Druh a typ opracování dřeva, které se používá jako jeden z hlavních stavebních materiálů a způsob jeho tepelného ošetření probíhá za co nejpřísnějších ekologických podmínek. Způsob přípravy a zpracování vylučuje přítomnost a existenci hmyzu či dřevokazných hub. Chemicky se dále ošetřují pouze objekty pro oblasti zvláštních klimatických charakteristik. V našich zeměpisných šířkách se jedná o domy s minimálním množstvím chemie.