Materiály a konstrukce

STĚNOVÉ SYSTÉMY YUPANEL

AKTIVNÍ STĚNOVÉ SYSTÉMY DIFÚZNĚ OTEVŘENÉ

   ✔ YUPANEL | A++

PASIVNÍ STĚNOVÉ SYSTÉMY DIFÚZNĚ UZAVŘENÉ

   ✔ YUPANEL | A+

   ✔ YUPANEL | A

YUPANEL | A++

 STĚNOVÝ SYSTÉM – DIFÚZNĚ OTEVŘENÝ

 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE: U = 0,090 W/mK

TLOUŠŤKA CELKEM – 432 mm

Skladba konstrukce:

 • Sádrovláknitá deska Rigistabil, tl. 12,5 mm
 • Instalační předstěna – lať 60×60 mm
 • Dřevovláknitá desková izolace Pavatex, tl. 60 mm
 • Parobrzda
 • Sádrovláknitá deska Rigidur, tl. 15 mm
 • Nosná konstrukce KVH 160×60
 • Dřevovláknitá desková izolace Pavatex, tl. 160 mm
 • Sádrovláknitá deska Rigidur, tl. 15 mm
 • Izolační dřevovláknitá deska Pavatex, tl. 160 mm
 • Podkladová armovaná omítka, tl. 7 mm
 • Vnější fasáda, tl. 2 mm

YUPANEL | A+

 STĚNOVÝ SYSTÉM – DIFÚZNĚ UZAVŘENÝ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE: U = 0,094 W/mK

TLOUŠŤKA CELKEM – 432 mm

Skladba konstrukce:

 • Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
 • Instalační předstěna – lať 60×60 mm
 • Minerální desková izolace, tl. 60 mm
 • Parotěsná fólie
 • OSB/3 deska, tl. 15 mm
 • Nosná konstrukce KVH 160×60
 • Minerální desková izolace, tl. 160 mm
 • OSB/3 deska, tl. 15 mm
 • Adhezní omítka, tl. 2 mm
 • Grafitový EPS, tl. 160 mm
 • Lepidlo s perlinkou, tl. 3 mm
 • Vnější fasáda, tl. 2 mm

HORIZONTÁLNÍ / VERTIKÁLNÍ DŘEVĚNÁ FASÁDA

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE: U = 0,129 W/mK

TLOUŠŤKA CELKEM – 512 mm

Skladba konstrukce:

 • Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
 • Instalační předstěna – lať 60×60 mm
 • Minerální desková izolace, tl. 60 mm
 • Parotěsná fólie
 • OSB/3 deska, tl. 15 mm
 • Nosná konstrukce KVH 160×60
 • Minerální desková nebo dřevovláknitá izolace, tl. 160 mm
 • OSB/3 deska, tl. 15 mm
 • Minerální desková izolace, tl. 100 mm
 • Paropropustná podložka
 • Konstrukční lať 100×60 mm
 • Vertikální lať 28×60 mm
 • Dřevěná fasáda 19×108 mm

YUPANEL | A

 STĚNOVÝ SYSTÉM – DIFÚZNĚ UZAVŘENÝ

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE: U = 0,100 W/mK

TLOUŠŤKA CELKEM – 357 mm

Skladba konstrukce:

 • Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
 • Instalační předstěna – lať 60×60 mm
 • Minerální desková izolace, tl. 60 mm
 • Parotěsná fólie
 • Nosná konstrukce KVH 160×60
 • Minerální desková izolace, tl. 160 mm
 • OSB/3 deska, tl. 15 mm
 • Adhezní omítka, tl. 2 mm
 • Grafitový EPS, tl. 100 mm
 • Lepidlo s perlinkou, tl. 3 mm
 • Vnější fasáda, tl. 2 mm

HORIZONTÁLNÍ / VERTIKÁLNÍ DŘEVĚNÁ FASÁDA

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE: U = 0,131 W/mK

TLOUŠŤKA CELKEM – 497 mm

Skladba konstrukce:

 • Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
 • Instalační předstěna – lať 60×60 mm
 • Minerální desková izolace, tl. 60 mm
 • Parotěsná fólie
 • Nosná konstrukce KVH 160×60
 • Minerální desková izolace, tl. 160 mm
 • OSB/3 deska, tl. 15 mm
 • Minerální desková izolace, tl. 100 mm
 • Paropropustná podložka
 • Konstrukční lať 100×60 mm
 • Vertikální lať 28×60 mm
 • Dřevěná fasáda 19×108 mm

Vnitřní nenosná příčka

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE: U = 0,40 W/mK

TLOUŠŤKA CELKEM – 130 mm

Skladba konstrukce:

 • Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm
 • Rámová konstrukce KVH 100×60
 • Minerální desková izolace, tl. 100 mm
 • Sádrovláknitá deska Fermacell, tl. 15 mm

Mezipatrová konstrukce

 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE: U = 0,35 W/mK

TLOUŠŤKA CELKEM – 270 mm

Skladba konstrukce:

 • Protipožární sádrovláknitá deska Fermacell Firepanel, tl. 12,5 mm
 • Instalační předstěna – lať 20×70 mm
 • Rámová konstrukce KVH 220×80
 • Minerální desková izolace, tl. 100 mm
 • OSB/3 deska, tl. 18 mm

Stropní panel pod nezateplenou krovní konstrukcí

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE: U = 0,135 W/mK

TLOUŠŤKA CELKEM – 370 mm

Skladba konstrukce:

 • Protipožární sádrovláknitá deska Fermacell Firepanel, tl. 12,5 mm
 • Instalační předstěna – lať 60×60 mm
 • Minerální desková izolace, tl. 60 mm
 • Parotěsná fólie / Parobrzda
 • Nosná konstrukce KVH 220×80
 • Minerální desková izolace, tl. 220 mm
 • Konstrukční lať 60×60 mm
 • Minerální desková izolace, tl. 60 mm
 • Dřevěná palubová podlaha nebo OSB desky

Šikmá střešní konstrukce

SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCE: U = 0,126 W/mK

TLOUŠŤKA CELKEM – 413 mm

Skladba konstrukce:

 • Protipožární sádrovláknitá deska Fermacell Firepanel, tl. 12,5 mm
 • Instalační předstěna – lať 60×60 mm
 • Minerální desková nebo dřevovláknitá izolace, tl. 60 mm
 • Parotěsná fólie / Parobrzda
 • Konstrukční lať 60×60 mm
 • Minerální desková nebo dřevovláknitá izolace, tl. 60 mm
 • Nosná konstrukce KVH 220×80
 • Minerální desková nebo dřevovláknitá izolace, tl. 220 mm
 • Dřevení obložený 20×120 mm
 • Paropropustná podložka
 • Protilehlé latě 40×60 mm
 • Střešní krytina (taška, plech)

Rovná střešní konstrukce

TLOUŠŤKA CELKEM – 373 mm

Skladba konstrukce:

 • Protipožární sádrovláknitá deska Fermacell Firepanel, tl. 12,5 mm
 • Instalační předstěna – lať 22×70 mm
 • Parotěsná fólie
 • Nosná konstrukce KVH 220×80
 • Minerální desková izolace, tl. 220 mm
 • OSB/3 deska, tl. 18 mm
 • Střešní bitumen
 • Extrudovaný polystyren 100 mm
 • Sikaplan 15G